4 & 5. Hovedkreds holdturnering 2014/15
DSU logo


Hvor spilles
de kommende kampe?Nyheder

Status over sæsonens holdturnering

Finalen i A-rækken blev spillet i aftes, og dermed er sæsonens sidste kamp spillet, og der er tid til at gøre status.
Faste rækker til holdturneringen 2015-16, ser således ud:

M-1:
Bov 2, Tønder 1, Evans 3, Varde 1, Esbjerg 2, Haderslev 2, Springeren 2 og Fredericia 2.

M-2:
Gråsten 1, Evans 4, Alssund 1, Kolding 1, Jerne 1, Stouby 1, Esbjerg 3 og Varde 2.

Terminerne følger divisionsturneringen og ser således ud for M-1:

1. Rd. 25-10-2015
2. Rd. 08-11-2015
3. Rd. 22-11-2015
4. Rd. 13-12-2015
5. Rd. 17-01-2016
6. Rd. 31-01-2016
7. Rd. 28-02-2016

Øvrige rækker spiller ugen herefter, dvs. uge 44-46-48-51 i 2015 og uge 3-5-9 i 2016.
Svend Erik Kramer 18. marts 2015

+ Haderslev samlet vinder af Juniorrækken (C-rækken)
Haderslevs unge spillere vandt i dag det andet stævne i Bov med 16½ point, foran Springeren med 13½ og Tønder/Leck 4 med 13 point. I den samlede stilling blev resultatet:
Haderslev 6 31½ point + 17 MP
Springeren 6 25 point + 13 MP
Tønder/Leck 4 25 point + 13 MP

Springeren 6 bliver nr. 2, da de samlet vinder over Tønder/Leck 4 med 5-3 i de to interne opgør.
Svend Erik Kramer 28. februar 2015

+ Ændringer på hjemmesiden
Verner Christensen har lavet en del ændringer/forbedringer i holdsystemet.
1. Via tabel i placeringsorden er der lavet en oversigt pr. hold, der viser holdets hidtil benyttede spillere og hvilke resultater disse hidtil har opnået.
2. Når man taster resultater ind, kan man nu se styrkelistenummeret og det tilknyttede hold.
3. Headeren er ændret, så der nu er blevet plads til en rulletekst.
Svend Erik Kramer 16. januar 2015

+ Ankesag B-2:Springeren 5 - Haderslev 5 afgjort
Turneringskomitéen har undersøgt de to holds holdopstillinger i de 3 spillede runder:
Haderslev 4 har i alle kampe spillet med spillerne (styrkelistenumre): 23-24-25-26
Haderslev 5 har i de 2 første kampe spillet med spillerne 27-28-30-31, og i 3. runde : 23-27-28-31
Haderslev 1 og Haderslev 2 optager de første 16 pladser på styrkelisten, Haderslev 3 de næste 4, dvs. at Haderslev 4 kan anvende spillere fra nr 21 og Haderslev 5 fra nr 25.
Turneringskomitéen må derfor fastslå, at spiller nr 23 har været ulovligt anvendt på 5. holdet ved den pågældende match, og vi må stadfæste turneringslederens afgørelse. Hvis Haderslev Skakklub mener der er sket fejl i forbindelse med flytningen af de to hold før turneringens start bedes de redegøre nærmere for dette, og eventuelt anmode om ekstraordinært at få tilladelse til at foretage ændring i styrkelisten. Om en sådan anmodning vil kunne imødekommes vil afhænge af de fakta der måtte fremkomme.

Forespørgslen er behandlet og besvaret af:
Ninna Nielsen, Jesper Lahn Rasmussen og Vagn Lauritzen, d. 12.01.2015

Svend Erik Kramer 13. januar 2015

+ Turneringskomiteen 2014-15
På given foranledning kan oplyses, at komiteen har følgende sammensætning:

Formand
Vagn Lauritzen
Tlf. 74 74 43 03
Mail: vagn-lauritzen@mail.tele.dk

Jesper Lahn Rasmussen
Tlf. 75 45 23 34
Mail: jr@varde-gym.dk

Ninna Nielsen
Tlf. 21 43 12 51
Mail: ninnabn@stofanet.dk,

Indankes turneringsledelsens (TL) afgørelse, skal dette ske til formanden for turneringskomiteen (TK) senest 10 dage efter, at TLs afgørelse er modtaget.
Svend Erik Kramer 2. januar 2015

+ Ulovlig spiller
Vedr.: B-2 Springeren 5 – Haderslev 5 opr. 1-3

Springeren har gjort opmærksom på at Haderslev 5 i gårsdagens kamp har benyttet en ulovlig spiller på bræt 1. Karl Ø. Jensen står som nr. 23 på Haderslevs styrkeliste og da Haderslev 5 kun må benytte spillere, der står fra nr. 25 og nedad på listen, må jeg give Springeren medhold heri. Det udregnes ret simpelt Haderslev 1(8), Haderslev 2 (8), Haderslev 3 (4), Haderslev 4 (4) altså 1-24 og dermed 1. mand på Haderslev 5 må være nr. 25.

§ 8. Anvendelse af spillere og reserver.
Rækkefølge: Ingen spiller må spille på en lavere plads, end hans placering på styrkelisten berettiger til. Den indbyrdes placering af de anvendte spillere på et hold skal svare til placeringen på styrkelisten.

I medfør af § 8 har Haderslev 5 benyttet en ulovlig spiller og kampens resultat ændres fra 1-3 til 2-2. Men det spillede parti rates som det blev spillet!

For god ordens skyld skal jeg nævne, at TL afgørelse kan indankes for turneringskomiteen inden 10 dage, dvs. senest 27. december 2014 og dette sker ved fremsendelse af sagen til TK´s formand Vagn Lauritzen.Svend Erik Kramer 17. december 2014

+ Forkert holdopstilling
Her i 3. runde har der desværre været 2 tilfælde af forkert opstilling i forhold til styrkelisten.
M-2: Fredericia 2 - Springeren 3 opr. 8-0
Her har Springeren byttet om på bræt 6 og 7. Kampens opr. res. 8-0 står ved magt, men Springeren tildeles herudover i medfør af reglementets § 9 et strafpoint.

B-1: Tønder 3 - Gråsten 3 opr. 2-2
Tønder har byttet om på bræt 2 og 3. Holdet idømmes tab på bræt 2 og resultatet ændres i medfør af reglementets § 9 til 1-3.
Svend Erik Kramer 16. december 2014

+ B-rækken Gruppe 4
Kolding 2 har desværre været nødsaget til at trække deres hold fra B-rækken Gruppe 4.
Fredericia 5 og Fredericia 6 vinder derfor de resterende kampe mod Kolding 2 med 4-0.
Christian Dahl 9. december 2014

+ Alle Tabeller klar til indberetning
Systemet er nu helt oppe at køre, og I skal nu inberette kamp- og enkeltresultaterne fra de første 2 runder (nogen har allerede gjort det og nogen spiller først runde 2 i morgen). Så vi håber I kan finde holdkortene!
Svend Erik Kramer 19. november 2014

+ Tabel for Mester 1 klar
Til alle klubber i M-1:

der kan nu indtastes såvel kamp- som enkeltresultater for de to første runder. Jeg skal derfor bede jer hver især, der ligger inde med holdkortene om at gøre det snarest muligt, så vil vi TL løbende godkende kampene, så skemaet hurtigt er up to date.
For de øvrige rækker, vil tabellerne blive sat op i morgen.

Jeg skal lige anmode Esbjerg 2 og Haderslev 2 om dels at indsætte holdleder for M-1 holdet, dels om at indsætte styrkelisterne for klubbernes sekundahold.
Det har været en lang og sej fødsel, men lad os glæde os over at systemet nu kommer op at køre, og vi trods alt er en af de første hovedkredse hvor det sker.

Svend Erik Kramer 18. november 2014

+ Holdturneringssystemet i drift.
Hovedkredsens holdturnerings system er nu i drift. Klubberne må meget gerne tilgå systemet og opdatere kluboplysninger, tilmelde hold, vælge holdledere og tilpasse styrkeliste.
HT leder vil senere meddele hvornår i kan indberette afviklede kampe.
God sæson til alle.
Poul Jacobsen 16. november 2014

Holdturneringen

De sidste partier er spillet.
Holdturneringen er afsluttet.

På gensyn næste sæson!!